Kāpēc atšķiras starpzīlīšu attālums receptēs?

Ja salīdzināt savā receptē norādīto starpzīlīšu attālumu gadu gaitā (bērna, pusaudža un pieauguša), tad tas, līdzīgi kā kājas izmērs, pieaug. Taču, ja pieaugušā vecumā pamanāt receptē dažādus starpzīlīšu attālumus, tam par iemeslu var būt atšķirīgas mērījuma metodes. Pieļaujamā mērījuma kļūda ir 1-2mm. Savukārt, ja Jums izrakstītas gan tāluma, gan tuvuma receptes un tur norādīti atšķirīgi starpzīlīšu attālumi, tas ir pareizi. Skatoties tuvumā un lasot, acu muskuļi pavirzas uz deguna pusi (konverģē), tāpēc tuvumā starpzīlīšu attālums ir ~ 2-4 mm mazāks nekā tālumā skatoties.